در خصوص پرداخت حق اولاد به خانم ........

با سلام واحترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۳۵۳۳ مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ در خصوص پرداخت حق اولاد به خانم .............. عضو قراردادی اداره کل ...... با توجه به گواهی شعبه ۶۵۵ شورای حل اختلاف دایر بر نگهداری فرزندان دختر توسط نامبرده، همچنین با توجه به ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده فرزندان که مقرر می‌دارد: «اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند»، نامبرده از حق اولاد برخوردار است.