در خصوص اعمال مدرک تحصیلی همسران گرانقدر شهدا

با سلام و احترام

در خصوص اعمال مدرک تحصیلی همسران گرانقدر شهدا همانطور که به موجب نامه شماره ۳۵۰۱۱۶ مورخ ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ و نامه شماره ۵۹۵۱ مورخ ۰۸/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ به استحضار رسید:

بر اساس مصوبه شماره ۲۵۲۵۵ ت ۱۵۲۱۱ ه مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۷۵‬ هیات محترم وزیران (دایر بر الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری)، «همسران شهدا در استفاده از مأموریت آموزشی اولویت دارند».

بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۳‬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (در خصوص ضوابط احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان دولت در حین خدمت) نیز ایثارگران در اعمال مدارک تحصیلی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند و مطابق نامه شماره ۱۵۶۵۱۳۳ مورخ ۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۶‬ سازمان اداری و استخدامی کشور، اعمال مدارک تحصیلی کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند، با رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی، فارغ از محدودیت اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی، بلامانع می‌باشد.

با عنایت به اینکه همسران شهدا بر اساس تبصره فوق الذکر مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند و مراد مقنن از وضع تبصره مزبور و مقررات مشابه ابراز قدر دانی و حمایت از ایثارگران است، وضع مقر رات متضمن ایجاد محدودیت در ارائه خدمات و امتیازات قانونی به آنان، با هدف و غرض قانونگذار منافات دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. لذا همسران شهدا همانند سایر ایثارگران از شمول مقررات مربوط به ممنوعیت اعمال بیش از یک مدرک خارج بوده و اعمال مدرک تحصیلی آنان در صورت احراز شرایط تصدی شغل بلامانع است.