استفاده از نام و لوگوی دانشگاه تهران

بر اساس اظهار نظر شماره ۱۲۱۶۷۳ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۹۷‬ این اداره کل:

استفاده از نام و عنوان دانشگا ه تهران که یک عنوان و نشان دولتی است، جز در امور ذاتی علمی و آموزشی به شرح قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران مصوب ۱۳۱۳ خلاف قانون است. با این حال، قید این که این فرآورده تحت نظر متخصصین گروه علوم مهندسی خاک دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی آن پردیس تهیه شده یا در آزمایشگاهی از آن پردیس آزمایش شده است، با اجازه آن متخصصین یا گروه یا آزمایشگاه به نحوی که مسؤلیت ناشی از تولید کالا یا ارائه خدمت را بپذیرند، بلا مانع است.