حضور شورای صنفی دانشجویان در جلسات مزایده ومناقصه

بر اساس اظهارنظر شماره ۱۴۲۵۲۳ مورخ ۲۹/‏۰۵/‏۹۷‬ این اداره کل:

طبق ماده ۷۰ منشور حقوق شهروندی «حق شهروندان است… از اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده و مناقصه مطلع شوند».این عبارت بدان معنا نیست، که کلیه شهروندان مجاز باشند در جلسات مربوط به مزایده و مناقصه شرکت نمایند و یا در خصوص کیفیت و یا کمیت این جلسات اظهارنظر کنند. اعضای کمیته مناقصه و مزایده در قوانین و آئین‌نامه های مربوط مشخص بوده و صرفاً این اعضا مجاز به حضور در جلسات مذکور می‌باشند. شهروندان نیز بر اساس ماده ۷۰ حقوق شهروندی می‌توانند با مراجعه به سامانه تدارک الکترونیکی دولت، از اطلاعات مربوط به مزایده و مناقصه و اطلاعات اقتصادی از جمله مبلغ قراردادها و نحوه پرداخت آن که در این سامانه ثبت می‌شود، اطلاع حاصل نمایند.