تحصیل هم­زمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

بر اساس اظهار نظر شماره ۱۱۴۲۳۶ مورخ ۳۰/‏۰۴/‏۹۷‬ این اداره کل:

براساس «آئین‌نامه تحصیل هم‌زمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی» مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ وزارت عتف دانشجویان دارای استعداد درخشان که بر اساس مقررات فوق الذکر در دو رشته تحصیل می‌نمایند، از کلیه امتیازات قانونی پیش‌بینی شده برای هر دو رشته برخوردار می‌باشند، بالتبع دانشجویانی که با کسب رتبه اول یا به عنوان دانشجوی برتر، در رشته اول یا رشته دوم مقطع کارشناسی (با درنظر گرفتن سال ورودی) دانش آموخته شوند، با رعایت «آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» می‌توانند بدون شرکت درآزمون سراسری، در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل نمایند و در هیچ یک از قوانین و مقررات برای پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان برتر در مقطع کارشناسی ارشد، هیچ گونه محدودیتی پیش بینی نشده است و با توجه به اطلاق آئین نامه مذکور، برای پذیرش این دسته از دانش آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد و بدون شرکت در آزمون منع قانونی وجود ندارد.