در خصوص برخورداری همزمان از پایه‌های ایثارگری و امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

بازگشت به نامه شماره ۲۳۵۱۳۷ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ در خصوص برخورداری همزمان از پایه‌های ایثارگری و امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، به استحضار می‌رسد:

بر اساس دستورالعمل اعطای ترفیع پایه اعضای هیأت علمی، پیوست ۶ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲۴/‏۰۶/‏۱۳۸۷‬ در هیأت امنا دانشگاه تهران تصویب شده و از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ لازم الاجراست، «اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شوند، علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در این ماده، از پایه‌های ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار می‌گردند. اعضای ایثارگری (جانبازان و آزادگان و همچنین رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) که در مرتبه مربی قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر بهره‌مند گردیده‌اند، در شمول این تبصره قرار نمی‌گیرند».

با عنایت به تبصره مذکور، رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همانند جانبازان و آزادگان، از تاریخ استفاده از مزایای یک مرتبه بالاتر، مشمول استفاده از پایه‌های ایثارگری نمی‌باشند و چنانچه پیش از استفاده از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر، از پایه‌های ایثارگری برخوردار شده‌اند، همزمان با برخورداری از حقوق یک مرتبه بالاتر، پایه‌های ایثارگری باید از احکام آنان حذف شود.