قوانین و مقررات مربوط به نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه با سایر دانشگاه‌های کشور

بر اساس اظهار نظر شماره ۵۹۵۳۵۳۷ این اداره کل: در خصوص قوانین و مقررات مربوط به نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه با سایر دانشگاه‌های کشور به استحضار می‌رسد:

۱- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب ۱۷/۵/۱۳۹۱ «اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود (تمام وقت ۴۰ ساعت، نیمه حضوری ۲۰ ساعت و یا نیمه وقت ۲۰ ساعت) حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوله را انجام دهند، عدم رعایت این تبصره تخلف محسوب می‌شود». بنابراین اعضای هیأت علمی مکلفند در ساعات موظف در محل خدمت خود حضور یابند و انعقاد قرارداد یا هر نوع همکاری با سایر دانشگاه‌ها و یا مراکز دولتی و غیر دولتی در ساعات موظف ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

۲- مطابق بند ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور، یکی از وظایف عضو پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد «ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی به مؤسسه و خارج از مؤسسه براساس مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه» می‌باشد. همچنین مطابق تبصره ۱ این ماده، «عضو پژوهشی می‌تواند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی با موافقت گروه و تأیید رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی حداکثر به میزان ۴ واحد نظری تدریس نماید».

بر اساس ماده فوق الذکر، اعضای هیأت علمی پژوهشی مطابق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه می‌توانند نسبت به ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی خارج از دانشگاه اقدام نمایند و همچنین با موافقت گروه و تأیید رئیس دانشگاه، می‌توانند حداکثر به میزان ۴ واحد نظری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی تدریس نمایند.

۳- آئین‌نامه استخدامی در خصوص نحوه همکاری اعضای هیأت علمی آموزشی مسکوت بوده و مطابق ماده ۱۲۰ آئین‌نامه که مقرر می‌دارد «در موردی که در این آئین‌نامه حکمی پیش بینی نشده، بر اساس آخرین اصلاحات آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران عمل خواهد شد»، ناگزیر باید به تبصره ۴ ماده ۳ آیین‎نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوبات هیأت سه نفری جانشین هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش) رجوع نمود. بر اساس این تبصره «اعضای هیأت علمی متعهدند که در خارج محل خدمت خود به کار دولتی و غیر دولتی (بخش خصوصی) نپردازند» و مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۴۰ مقررات مذکور، فقط اعضا هیأت علمی تمام وقت، بعد از جلب موافقت دانشگاه و طی فرآیند قانونی می‌توانند نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه اقدام نمایند».

۴- به استناد تبصره یک ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۷ و رأی شماره ۴۲۴-۴۲۵ مورخ ۲۲/‏۰۸/‏۱۳۸۴‬ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «‌اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند». از نظر این اداره کل، مقصود مقنن از این ماده واحده تقویت بنیه علمی دانشگاه در هنگام تأسیس بوده است و منطقاً در شرایط فعلی نباید به نحوی تفسیر شود که موجب تضعیف توان علمی دانشگاه‌های دولتی و تهدیر وقت اعضای هیأت علمی آن شود.

در خاتمه لازم به ذکر است، مرکز هیأت امنا و هیأت ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۲۷۰۰۶/۱۵ مورخ ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ و به استناد ماده ۱۲۲ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، برخی از مواد آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی را اصلاح نموده و به موجب بخشنامه مذکور مقرر شده است که مقررات این اصلاحات در دستور کار کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه‌ها قرار گیرد. بر اساس بخشنامه مذکور، یک تبصره به ماده ۲۱ آئین‌نامه الحاق شده است. مطابق تبصره الحاقی «عضو نمی‌تواند با سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیر دولتی- غیر انتفاعی و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاری غیر مستمر عضو با مؤسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار مؤسسه با اطلاع رئیس مؤسسه بلامانع است». این اصلاحیه تا کنون در هیأت امنا دانشگاه تهران تصویب نشده است.