ساخت مسجد و مجموعه فرهنگی در دانشکده

بر اساس اظهار نظر شماره ۱۹۰۳۹۰ مورخ ۱۱/‏۰۷/‏۹۵‬ این اداره کل: 

به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است «و برابر تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۵ هیأت وزیران، «عرصه و اعیان مساجد رقبه موقوفه است، ولی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شئون داخلی آنها از قبیل تعیین امام‌جماعت وانجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند داشت». مرکز رسیدگی به امور مساجد به موجب حکم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تاریخ ۳۰/‏۰۷/‏۱۳۶۸‬ تأسیس گردید و اداره امور مساجد بر عهده این مرکز می‌باشد.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور، (موضوع مصوبه ۵۵۳ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۸۳‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی) صدور پروانه ساخت وساز مساجد، حسینیه‌ها و تکایا منوط به صدور مجوز ساخت وساز از سازمان اوقاف می‌باشد.

با عنایت به مراتب مذکور، چنانچه دانشگاه تهران مبادرت به احداث مسجد نماید، زمین محل احداث مسجد از ملکیت دانشگاه خارج شده و به عنوان موقوفه و الی الابد شخصیت حقوقی پیدا می‌کند و بر اساس استفتاء از مراجع معتبر فقهی، از جمله مقام معظم رهبری مسجد پس از آنکه به عنوان «مسجد» ساخته شد، اختصاص به قوم‌، گروه و قبیله و اشخاص خاصی ندارد و همه مسلمانان می‌توانند از آن استفاده نمایند و جلوگیری از ورود عموم مردم با مشکل شرعی مواجه است. ت وصیه می‌شود، به جای آن مجموعه فرهنگی و آموزشی احداث شود که بخشی از آن با کاربری نمازخانه در اختیار دانشجویان و استادان قرار گیرد.