ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند نیز می توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۲۶۱۳۸ مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ در خصوص تأثیر اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در بازنشستگی ایثارگران به استحضار می‌رسد:

براساس بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند، با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند».

مطابق این بند، ایثارگران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی که از مزایای مدرک تحصیلی بالاتر (کارشناسی ارشد) برخوردار می‌باشند، مدرک تحصیلی بالاتر در بازنشستگی آنان نیز مؤثر بوده و بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۲) ماده ۷۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، همانند دارندگان مدرک کارشناسی ارشد، می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند.