ارث حق التالیف

باسلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۷۲۷۱۷۴۶ مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ در خصوص حق التألیف وراث مرحوم. …، به استحضار می‌رساند: آن طور که از مفاد سوال بر می‌آید فرزندان برادر زاده مرحوم، حق التألیف را از پدر خود (برادر زاده) به ارث می‌برند به بیان دیگر برادر زاده مرحوم در زمان حیات دارای حق مالی مستمری شده است و بنابراین همان حق مطابق قواعد عمومی ارث به فرزندانش می‌رسد و نتیجتاً ارث محقق می‌شود