مدیر کل

مدیر کل

دکتر حسن محسنی که خود از دانش آموختگان دانشگاه تهران است و اینک عضو گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌باشد، مدیریت این اداره کل را با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی، از ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ بر عهده دارد.

تخصص اصلی او «حقوق دادرسی» است و نوشته‌ها و پژوهش‌های متعددی در این زمینه و موضوعات مرتبط دیگر از وی منتشر شده است.

وی در دانشگاه تهران درس‌های «آیین دادرسی مدنی ۱، ۲، ۳»، «ادله اثبات دعوا» را برای دانشجویان کارشناسی می‌دهد. او در مقطع تحصیلات تکمیلی، عهده دار تدریس دروس زیر است:

«آیین دادرسی مدنی»، «اجرای احکام و اسناد» (دانشجویان رشته حقوق خصوصی و رشته حقوق ثبت)؛

«حل و فصل اختلافات تجاری» (دانشجویان رشته حقوق حمل و نقل)؛

«داوری تجاری بین المللی» و «حقوق محیط زیست» (رشته حقوق خصوصی و رشته حقوق تجاری و اقتصادی در پردیس البرز)؛ و

«آئین دادرسی مدنی تطبیقی» (برای دانشجویان دوره دکتری حقوق خصوصی در پردیس البرز).

برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های علمی، اجرایی، پژوهشی و آموزشی ایشان این پیوند را ببینید.

برای دیدن شرح دروس وی این پیوند را ببینید.