مدیر کل

مدیر کل

دکتر محمد ساردوئی نسب: از دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی در رشته حقوق خصوصی است . ایشان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌باشند،

زمینه های تخصصی و حرفه ای، حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز و انرژی،حقوق شرکت ها و قراردادهای تجارتی، حل و فصل اختلافات

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی، عضو کارگروه فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-(1397-1399)
عضویت در کمیسیون موارد خاص آموزشی-(1395-1398)
رئیس شورای پژوهش و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران-(1393-1394)
معاون آموزشی کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران-(1393-1394)

ایشان دارای تألیفات و مقالات علمی متعددی می باشند  و از ۲۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مدیریت
این اداره کل را با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی، بر عهده گرفتند.