استفاده از نام و برند دانشگاه تهران برای هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی»

بر اساس اظهارنظر شماره ۷۰۱۳۱۵۱ مورخ ۶/‏۶‬ /‏۹۸‬ این اداره کل «مبنی بر استفاده از نام و برند دانشگاه تهران برای هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی» به استحضار می‌رسد: بر اساس بند (۴) صورتجلسه مورخ ۳۰/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ هیات رئیسه دانشگاه تهران، «شرکت‌های دانشگاهی و دانش بنیان و طرف قرارداد دانشگاه بدون کسب مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حق استفاده از نام و آرم دانشگاه تهران را ندارند». با عنایت به این مصوبه، اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از آرم و نام دانشگاه، مستلزم تأیید هیأت رئیسه محترم دانشگاه می‌باشد. در ضمن به نظر می‌رسد، اعطای چنین اختیاری به شرکت مذکور به صرفه و صلاح دانشگاه نبوده و ممکن است اسباب سو ء استفاده از نام دانشگاه و ایجاد مسئولیت حقوقی و کیفری را برای دانشگاه تهران فراهم نماید.