در خصوص افتتاح حساب سپرده نزد خزانه داری کل

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۲۸۶۰ مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ در خصوص واریز وجوه سپرده به حساب خزانه داری کل کشور، به استحضار می‌رسد:

هر چند مطابق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، اما عدم الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، منصرف به قوانین عادی است و نه قانون اساسی و با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی، این استثنا شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود.

اصل (۵۳) قانون اساسی در خصوص واریز وجوه به حساب خزانه داری کل کشور مقرر می‌دارد، «کلیه دریافت ها ی دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود»، در این اصل از عبارت دریافت‌ها استفاده شده که اطلاق آن شامل دریافت‌های امانی نیز می‌شود. لذا به نظر می‌رسد، ماده ۲۸ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران که مقرر می‌دارد: «سپرده وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن که بر طبق مقررات یا بر حسب ضرورت به تشخیص دانشگاه وصول می‌گردد، باید به حساب بانکی خاصی که دانشگاه به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز شود» در ظاهر با اطلاق اصل ۵۳ قانون اساسی مغایر است و دادنامه ۳۱۷ مورخ ۰۸/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده ۲۸ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور (که عیناً منطبق با ماده ۲۸ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران است) را به علت مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی ابطال نموده است، این نظر را تأیید می‌نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، توصیه می‌شود در راستای رعایت بخشنامه شماره ۱۲۲۴۵۵/۵۵ مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، نسبت به واریز وجوه سپرده به حساب خزانه داری کل کشور اقدام شود.