درباره دستورالعمل تعیین کارگروه پرتوکاری و درصد فوق ­العاده کار با اشعه

بازگشت به دستور مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ در خصوص دستورالعمل تعیین کارگروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه به استحضار می رسد:

مطابق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، به تشخیص سازمان انرژی اتمی ایران و طبق آیین نامه های مربوط، فوق‌العاده کار با اشعه تعلق می گیرد. سازمان انرژی اتمی نیز بر اساس ماده مذکور و آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، دستورالعمل دستورالعمل تعیین کارگروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه را تصویب وابلاغ نموده است. مطابق این دستورالعمل، کار با اشعه مستلزم اخذ پروانه اشتغال از سازمان انرژی اتمی می باشد و مسئولیت تعیین درصد فوق‌العاده کار با اشعه با احتساب ضرایب اختصاصی هر فرد و تعیین و تایید گروه پرتوکاری برعهده مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور (که از سوی سازمان انرژی اتمی به عنوان «واحد قانونی» به آن تفویض اختیار شده است) می باشد. لذا ضروری است بر اساس فرم های پیوست این دستورالعمل، افرادی که فعالیت کاری آنها با اشعه ارتباط دارد، جهت تعیین کارگروه پرتوکاری و درصد فوق‌ا‌لعاده کار با اشعه به مرکز نظام هسته ای کشور معرفی شوند و مجوزهای لازم اخذ شود.