چنانچه کارمند ایثارگر پس از خاتمه مأموریت، موفق به اخذ مدرک تحصیلی نشود، صرفاً موظف به بازپرداخت حقوق و مزایای دریافتی است

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۴۵۵ مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ به استحضار می‌رسد:

مطابق ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (که در خصوص آزادگان و فرزند شهدا نیز حاکم است) «چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره‌های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد، حقوق و مزایا به او تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد». مطابق این ماده، چنانچه بر اساس استعلام واصله از دانشگاه محل تحصیل، ایثارگر در طول مدت مأموریت آموزشی در دوره_های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد، حقوق و مزایایی به وی تعلق نمی‌گیرد.

قوانین و مقررات خاص ایثارگران، در خصوص موردی که ایثارگر (بدون اینکه مشمول موارد مذکور در ماده ۱۱ آئین نامه فوق الذکر شود) به هر دلیل موفق به اخذ مدرک تحصیلی نگردد، سکوت داشته و مقرره ای پیش‌بینی ننموده و تبصره ۱ ماده ۵۱ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه در این خصوص حاکم است. بر اساس این تبصره، «چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند ملزم به پرداخت ۲ برابر کلیه هزینه‌ها و وجوه دریافتی به علاوه خسارت وارده به دانشگاه در طول مدت تحصیل به تشخیص دانشگاه و تائید دفتر حقوقی وزارت می‌باشند».

اجرایی این تبصره، منوط به تشخیص دانشگاه است و هیأت رئیسه محترم دانشگاه، بر اساس ماده ۱۳ «دستورالعمل مأموریت آموزشی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه» جهت مساعدت با ایثارگران و در تشخیص وجهی که ایثارگران مکلف به استرداد آن هستند، مقرر می‌دارد، «مشمولان این دستورالعمل که مأموریت آموزشی آنها به دلیل انصراف یا اخراج منجر به اخذ مدرک تحصیلی نشوند، به جز مواردی که با تشخیص و تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای عذر موجه باشند، موظف به بازپرداخت حقوق و مزایای دریافتی در طول مدت استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند».

بنابراین چنانچه کارمند ایثارگر پس از خاتمه مأموریت، موفق به اخذ مدرک تحصیلی نشود، صرفاً موظف به بازپرداخت حقوق و مزایای دریافتی است، مگر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران موجه بودن عذر وی برای عدم اخذ مدرک تحصیلی را تأیید نماید.