تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت‌ها با ضوابط مورد عمل به عهده مدیر کل امور مالی می‌باشد

پرسش:

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضر هستید در دانشگاه تهران بنا بر رویه جاری، تأمین اعتبار (تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام فعالیت معین؛ بند ۱۳ ماده ۱ آئین نامه مالی و معاملاتی) توسط معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات صورت می‌پذیرد. از طرفی مطابق ماده ۱۷ آئین نامه صدر الاشاره مسئولیت انجام و مسئولیت قانونی تأمین اعتبار بر عهده مدیر کل امور مالی دانشگاه می‌باشد. لازم به ذکر است که در سایر دستگاه‌ها نیز این مسئولیت بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور بر عهده ذیحساب است. این موضوع (جدا شدن فرآیند تأمین اعتبار از پرداخت وجه) سبب به وجود آمدن اختلالاتی در فرآیند امور مالی دانشگاه شده است. برای نمونه در مورد طرح ساماندهی (شهر دانش) علیرغم آنکه اعتبار مصوب مربوط به خرید واحدهای مسکونی مشکل دار در محدوده طرح بوده ولی به علت اینکه وظیفه تأمین اعتبار بر عهده واحدی خارج از اداره کل امور مالی بوده است اقدام به خرید واحدهای تجاری شده و طبعاً امور مالی از محل اعتبار آن آگاه نبوده و وجه آن را از محل اسناد خزانه کارسازی کرده است. خواهشمند است اعلام نظر فرمائید، اگر در فرآیند تأمین اعتبار مخارج دانشگاه، ایراد قانونی به وجود آید، مسئولیت پاسخگویی این امر بر عهده معاونت محترم برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات خواهد بود یا مدیر کل امور مالی؟

 

‌‌‌‌پاسخ وفق نظریه شماره ۶۹۹۹۹۲۳ مورخ ۲۸/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۳۲۹۷۳ مورخ ۲۳/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ به استحضار می‌رسد: مطابق بند (۱۳) ماده (۱) آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه «تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام فعالیت معین»، بر اساس ماده ۱۷ این آئین نامه نیز «تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت‌ها با ضوابط مورد عمل به عهده مدیر کل امور مالی می‌باشد». با توجه به مواد مذکور، کلیه اقدامات لازم برای تأمین اعتبار باید از طریق مدیریت امور مالی دانشگاه انجام شود و مسئولیت‌های قانونی آن نیز بر عهده این مدیریت می‌باشد.

‌‌‌‌‌