درخصوص نحوه اعطای پایه نظام وظیفه به مشمولان طرح سربازی در دانشگاه

در خصوص اعطای پایه سنواتی به مشمولان «طرح سربازی» به استحضار می‌رساند: بر اساس تبصره (۱) ماده (۶) آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب ۲۴/‏۰۶/‏۱۳۹۷ هیأت امنای دانشگاه تهران که از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۸‬ لازم‌الاجرا است، «اگر پس از پایان دوره تعهد، فرد (مشمول «طرح سربازی») به استخدام دانشگاه درآید، مدت خدمت ضرورت جزو سنوات خدمت وی محسوب نخواهد شد، ولی مدت تعهد جزو سنوات محسوب می گردد».

با عنایت به این تبصره و همچنین تبصره (۳) و (۴) ماده (۶) «دستورالعمل اعطای ترفیع پایه‌ی اعضای هیأت علمی»، به مشمولان طرح سربازی که در دانشگاه استخدام شوند، در ازای ارائه کارت پایان‌خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، یک پایه ترفیع خدمت سربازی و برای دوره‌ی تعهد، با رعایت مفاد بند ۶-۱، به ازای هر سال خدمت، «یک» پایه و تا سقف «دو» پایه از تاریخ استخدام به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی اعطا می‌شود.