اعمال مدرک تحصیلی ایثارگران

با سلام و احترام

در خصوص مأموریت آموزشی ایثارگران به استحضار می‌رسد:

بر اساس ماده ۵۰ «آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران» و ماده ۶۱ «قانون مدیریت خدمات کشوری» اعزام کارمندان برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد، در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع است و بر اساس تبصره این مواد «ایثارگران تابع مقررات خاص خود هستند».

بر اساس ماده ۱۶« آئین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان»، ماده ۱۲« قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان»، مصوبه جلسه ۴۹۸ مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۸۱‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی «ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران مصوب ۱۸/۴/۱۳۷۳ هیأت وزیران، آزادگان، جانبازان، فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، و فرزندان جانبازان بیش از ۵۰ درصد مشمول برخورداری از مأموریت آموزشی می‌باشند، بر اساس قوانین و مقررات، رزمندگان از ایثارگران مشمول برخوراری از مأموریت آموزشی محسوب نمی‌شوند.

با توجه به اینکه بر اساس قوانین مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با مأموریت آموزشی ایثارگران (غیر از رزمندگان به شرح فوق) موافقت نمایند، بالتبع آنان نیز مستحق برخورداری از کلیه امتیازات مربوط به مدارک تحصیلی اخذ شده هستند و مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص محدودیت اعمال مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر شامل ایثارگران نمی‌باشد و بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۳‬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (در خصوص ضوابط احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت) ایثارگران در اعمال مدارک تحصیلی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند و مطابق نامه شماره ۱۵۶۵۱۳۳ مورخ ۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۶‬ سازمان اداری و استخدامی کشور، اعمال مدارک تحصیلی کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند، با رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی، فارغ از محدودیت اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی، بلامانع می‌باشد.