در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

با سلام واحترام

بازگشت به نامه شماره ۸۸۳۳۵ مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران،........... به استحضار می‌رسد:

به موجب رأی مورخ ۰۷/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «دانشگاه مکلف است مبلغی معادل بیست ۲۵ درصد از حداقل حقوق کارکنان دولت را از تاریخ تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران لغایت تا تاریخ بازنشستگی شاکی........... به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه محاسبه و پرداخت نماید». مستند به ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، تصمیم این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

علاوه بر قطعیت و لازم الاجرا بودن تصمیم این کمیسیون، با توجه به دادنامۀ شمارۀ ۳۹۳ مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان شهدا ا عم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا بر مبنای سایر نظامات استخدامی حقوق دریافت کنند» مستحق دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع «ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» می‌باشند و به موجب این رأی، ایثارگران مستخدم دانشگاه نیز مشمول استفاده از مزایای مندرج در این ماده می‌باشند.

با عنایت به مراتب مذکور.................، جانباز ۲۵ درصد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، (فروردین ماه سال ۱۳۹۲ لغایت تاریخ بازنشستگی) مشمول استفاده از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ این قانون می‌باشد.