استفاده از نام و نشان دانشگاه تهران بدون طی فرایند و با عدم رعایت دستور العمل دانشگاه، پیگرد قانونی دارد

بر اساس نظریه مورخ ۱۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ این اداره کل:

سامانه مدیریت رویدادهای علمی دانشگاه تهران به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای الکترونیکی همایشها، کنفرانس‌ها، نشستهای علمی.... در دانشگاه تهران طراحی شده است که در چارچوب آئین نامه برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی دانشگاه تهران و دستورالعمل استفاده از لوگو (نشان) دانشگاه در همایش‌ها درخواست‌ها را می‌پذیرد و ارزیابی می‌کند.

هر گونه استفاده از نام و نشان دانشگاه تهران بدون طی این فرایند در هرگونه همایش ملی یا بین المللی پیگرد قانونی دارد.