ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۷۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸

شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صلاح قاسمیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور

 گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب صلاح قاسمیانی دانشجوی نوبت دوم-شبانه-ورودی سال ۱۳۹۶ دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تبریز با شماره دانشجویی ۹۶۸۲۲۱۷۰۲ به مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور- بند «ج» شرایط اختصاصی تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ معترض می باشم و نظر به خروج سازمان مزبور از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره خلاف مفاد قانونی و ایجاد تبعیض ناروا، درخواست ابطال مصوبه یاد شده به شرح ذیل از تاریخ تصویب آن به همراه صدور دستور موقت مبنی بر حذف بند یاد شده را خواستارم:

۱- در بند «ج» شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دفترچه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند و البته در بند «د» شرایط اختصاصی همین قسمت دفترچه بر ممنوعیت ثبت نام دانشجویان روزانه سال ۱۳۹۶ تاکید شده است.

 ۲- به نظر می رسد منع دانشجویان دوره های روزانه از ثبت نام دوباره در آزمون دکتری به دلیل محدودیت های موجود قابل توجیه و منطقی باشد اما تسری این موضوع ممنوعیت به دانشجویان شبانه- نوبت دومی- کاملاً تبعیض آمیز است.

 ۳- تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های پولی و تقسیم دانشجویان به روزانه و شبانه با هدف کسب سود یا مقابله با دانشگاه های غیر دولتی یا به هر دلیل دیگر ناعادلانه و اساساً پذیرفتنی نیست چراکه خلاف مفاد اصول قانون اساسی و به ویژه اصل سوم آن است.

 ۴- اینجنب با وجود ضعف بنیه مالی و گذران کارمندی اقدام به پرداخت شهریه و ادامه تحصیل در دوره شبانه نموده ام. در حالی که از همه امکانات لازم و ضروری تحصیلات تکمیلی همچون فرصت مطالعاتی خارج از کشور، دریافت حق پژوهانه و سایر مزایای رفاهی مخصوص دانشجویان روزانه محروم هستم.

 ۵- علی رغم هزینه سنگین شهریه تحصیلی به دلیل عدم بهره مندی از ضروریات تحصیل به ویژه فرصت ناب مطالعاتی و سایر امکانات و مزایای تحصیل روزانه، ناگزیر از شرکت مجدد در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ بوده ام که هم اکنون با ممانعت بی دلیل سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شده ام.

 ۶- با وجود پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال شهریه پرداختی به دانشگاه و حق مکتسبه تحصیل در سال ۱۳۹۶، سازمان سنجش اصرار بی دلیل بر انصراف از تحصیل اینجانب دارد که در واقع چیزی جز اسراف و تبذیر مال را در بر ندارد، به راستی آن سازمان با این عملکرد خود مال اینجانب را هدر داده، خسارات سنگین میلیونی به من کارمند وارد می آورد که هیچ توجیه قانونی و عقلانی ندارد.

 ۷- علی رغم اعلام ظرفیت خالی دانشگاه ها و فراخوان تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش قبل از ثبت نام در آزمون سال ۱۳۹۷ هیچ داوطلبی حاضر به ثبت نام در دوره شبانه دانشگاه تبریز در رشته حقوق عمومی نشد از آنجا که امکان جذبی وجود نداشته است، اینجانب با ثبت نام مجدد خود هیچ ظرفیتی را از داوطلبان و دانشگاه ضایع نکرده ام که اکنون مجاز به ثبت نام نباشم.

 ۸- ریسک عدم قبولی در آزمون دکتری ۱۳۹۷ به دلیل اعمال سلیقه در جذب دانشجویان و شدت تبعیض ها در مصاحبه های نیمه متمرکز دانشگاه ها -که خود سازمان هم بدان معترف است و اصرار بر تمرکزش دارد- موجب آن می شود نتوان از ادامه تحصیل و هزینه های گزاف تحمیلی اش گذشت.

 ۹- فراهم آوردن شرایط لازم جهت تحصیل شایسته و تبدیل وضعیت از شبانه به روزانه در عین ضایع نشدن حق مکتسبه دانشجویان شبانه تکلیفی است که بر عهده دولت قرار دارد ولی متاسفانه دولت بر خلاف نص صریح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی، خود به عامل بی عدالتی، تبعیض و پایمال کردن حقوق دانشجویان شبانه تبدیل شده است.

 ۱۰- بنا بر آنچه گذشت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند «ج» دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور که ناقض حق تحصیل مصرح در قانون اساسی و از جمله اصل سوم آن است را دارم. همچنین با توجه به احتمال ورود خسارت به دلیل عدم امکان ثبت نام در صورت قبولی در آزمون سال ۱۳۹۷ تقاضا دارم با عنایت به ضرورت و فوریت موضوع به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان نسبت به صدور دستور موقت بذل عنایت لازم به عمل آید. " 

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

" دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷

۵- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان

  بند ج: دانشجویان شاغل به تحصـیل در مقطع دکتری تخصـصی در صورت عدم انصـراف تا پایان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند. " 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۷۲-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 " ۱- طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها واگذار شده است.

 ۲- طبق قسمت (الف) بند ۲ جلسه شماره ۴ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵، تمامی پذیرفته شدگان سنوات قبل ( به جز پذیرفته شدگان روزانه آزمون سال قبل) در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون مربوط، از تحصیل انصراف دهند.

 ۳- دانشگاه ها ظرفیت خود را بر اساس ظرفیت اساتید، امکانات دانشگاه و سایر موارد تعیین کرده و بر اساس آن برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند و قبولی داوطلب و عدم انصراف در موعد مقرر باعث بلاتکلیفی دانشگاه و اساتید مربوط و هدر رفت منابع می شود.

 ۴- تحصیل در دوره شبانه (نوبت دوم) در دانشگاه ها با اخذ شهریه صورت می گیرد و داوطلب با آگاهی از این موضوع اقدام به انتخاب کد رشته محل مربوطه نموده است. در پذیرش دوره دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است انتظار می رود داوطلبان مسئولیت انتخاب خود را پذیرفته و آگاهانه انتخاب رشته نمایند.

 ۵- با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بررسی و احراز شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما بر عهده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد، بنابریان بررسی اینکه داوطلبان شرایط اختصاصی مندرج در بند «ج» دفترچه راهنمای آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ را رعایت کرده اند یا خیر؟ بر عهده دانشگاه محل قبولی داوطلب می باشد و می بایست مدارک و مستندات انصراف قطعی از دانشگاه محل قبولی سنوات قبل را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه نمایند."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ذکر شده است که از هیچ کدام از بندهای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبه مورد اعتراض قابل استنتاج نیست، بنابراین مقرره مورد اعتراض به علت آن که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری