ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۱۶۳

تاریخ دادنامه: ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود ثناجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «اول» از فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده که در راستای اجرای مفاد لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸ طرف شکایت اقدام به اعلام فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت نموده است. در بند اول از حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیأت علمی آموزشی- متعهد خدمت مقرر در فراخوان مربوطه شرط داشتن حداقل معدل ۱۷ و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای- ارشد وph.Dقید گردیده که مغایر با مفاد بند نهم از اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های عادی و معنوی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و با وصف احراز رتبه دوم کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی و احراز رتبه نخست در آزمون جامع که دانشجوی استعداد درخشان محسوب شده لکن صرفاً به دلیل شرط معدل هفده و بالاتر از شرکت در فراخوان بازماند، لذا ابطال بند اول مقرره مصوبه فراخوان جذب عضو هیأت علمی به لحاظ مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مورد تقاضاست. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت دردانشگاه علوم پزشکی تبریز

حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیأت علمی آموزشی- متعهد خدمت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

- داشتن معدل ۱۷ و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه‌ای، ارشد و ph.D "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به موجب لایحه شماره ۳۵۲۸۴؍۵-۱؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" اولاً: حسب اعلام واحد مربوطه شاکی فعلاً در حال تحصیل بوده و واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی‌باشد.

ثانیاً: وفق تصریح ماده ۱۴ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه با عبارت «می تواند» بکارگیری افراد دارای تعهد خدمت قانونی صرفاً با رضایت و موافقت دانشگاه ممکن خواهد بود و حسب تبصره (۱) همان ماده شرکت در فراخوان استخدامی دانشگاه منوط به سپری نمودن یک سال از تعهدات و شروع خدمت قانونی خواهد بود لذا شاکی امکان شرکت در فراخوان را حتی در صورت اتمام دوره تحصیلات نخواهد داشت.

ثالثاً: با عنایت به تعهد و تقاضای همکاری به عنوان هیأت علمی و ضرورت شایسته گزینی و عدالت آموزشی عملاً مقررات تعیین شده در راستای هدایت نخبگان در مراکز علمی وضع گردیده و شرایط عمومی تعیین شده از اختیارات دانشگاه و جزو مصوبات داخلی دانشگاه بوده و برای تمامی متقاضیان تسری یافته است و صرف موفقیت در یک مقطع کفایت لازم جهت احراز شرایط شایستگی را نخواهد داشت."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی علی الاطلاق به هیأت امنا دانشگاه واگذار شده است، تصویب مصوبه مورد شکایت که ماهیت استخدامی دارد در صلاحیت هیأت امنا بوده و مقام واضع آن که غیر از هیأت امنا بوده چنین اختیاری نداشته است لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری