ابطال آیین‌نامه گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

کلاسه پرونده:

۴۱۲/۷۹

شاکی:

آقای نورالدین نعمتی.

موضوع:

ابطال آئین‌نامه گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

تاریخ رأی:

یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه:

۶۲/۳۹۱

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر گروه تاریخ این است که برای قبولی در دوره دکتری باید حد نصاب آئین‌نامه داخلی گروه کسب شود که این دلیل به بازماندن بنده از تحصیل منجر می‌گردد و مانع استفاده اینجانب از سهمیه ایثارگران می‌شود بنابه مراتب درخواست ابطال آن را دارد. مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۸۷/۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۹/۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۴۵۴/۲۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۵ مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران نموده است در این نامه آمده است تعیین حد نصاب علمی در اختیار گروه‌های آموزشی می‌باشد شایان ذکر است اعمال سهمیه برابر دستورالعمل اجرایی آزمون پس از استخراج اسامی قبول شدگان آزمون کتبی صورت می‌گیرد و کلیه داوطلبان بدون توجه به سهمیه می‌بایست نخست حد نصاب علمی آزمون را کسب نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.رای هیأت عمومی: نظر به این‌که آئین‌نامه داخلی گروه تاریخ دانشگاه تهران از مصادیق مقررات و نظامات دولتی در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده در نتیجه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردیده است.