فرق میان سهمیه ایثارگران داوطلب در ورود به مقطع دکتری و نمره قبولی در یکی از دروس این مقطع: عدم ابطال مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی دوره دکتری تخصصی به شماره ۱۲۲/۷/۱۷۹۹۶ به تاریخ ۳/۲/۱۳۹۲

کلاسه:

ه ع /۹۶/۱۴۰۲

موضوع:

ابطال مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی دوره دکتری تخصصی به شماره ۱۲۲/۷/۱۷۹۹۶ به تاریخ ۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۲‬

تاریخ:

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۵

 

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پرونده: ه ع /۹۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۵ تاریخ: ۲۰/‏۰۷/‏۹۸‬

* شاکی: آقای محمد محسن روزی طلب

*طرف شکایت: دانشگاه تهران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی دوره دکتری تخصصی به شماره ۱۲۲/۷/۱۷۹۹۶ به تاریخ ۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۲‬

 

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی دوره دکتری تخصصی به شماره ۱۲۲/۷/۱۷۹۹۶ به تاریخ ۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۲‬ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«بر اساس مصوبه شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۶/‏۱۳۹۱‬ دانشگاه در پردیس ارس (بند ۶-۱۵) در مورد حذف نمره زبان عمومی برای آن عده از دانشجویان مقطع دکتری که از طریق سازمان سنجش جذب می‌گردند به استحضار می‌رساند: بر اساس آن مصوبه امتحان زبان عمومی قبل از امتحان جامع ملغی گردیده است. ولیکن دانشجویانی که خارج از آزمون آن سازمان در دانشگاه پذیرفته می‌شوند ملزم به شرکت در آزمون مربوطه و ارائه مدرک قبولی هستند …»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

استناد به ماده ۷۰ از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد سهمیه‌های ورودی دوره دکتری تخصصی به همسران و فرزندان شاهد، جانباز، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد و هم چنین تبصره ذیل ماده اخیرالذکر که کسب حداقل ۷۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۹۱۲۲/۱۵۱ مورخ ۲۷/‏۰۵/‏۹۷‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

آنچه موضوع دعوی است نمره زبان می‌باشد که آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( D . Ph ) مصوب وزارت علوم به صراحت نسبت به آن تعیین تکلیف نموده است و شرایط احراز نمره زبان خارجی را بر عهده دانشگاه واگذار نموده است و دانشگاه اقدام به تهیه شیوه نامه نموده است که بر اساس آن حد نصاب آزمون زبان خارجی برای دانشجویان عادی ۶۰ درصد نمره کامل (۱۲ از ۲۰) و برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ۵۰ درصد نمره کامل (۱۰ از ۲۰) و ارائه گواهی زبان عمومی تا پیش از برگزاری آزمون جامع برای کلیه دانشجویان دوره‌های مذکور الزامی است و احراز توانایی در زبان خارجی جز شرایط تحصیل دوره دکتری می‌باشد و امتیاز مقرر در ماده ۷۰ از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در خصوص داوطلبان ورود به مقطع دکتری تخصصی بوده و برای دانشجویان ایثارگر مقطع دکتری موضوع ماده مذکور امتیازاتی پیش بینی ننموده است.

بین داوطلب دوره دکتری و دانشجو دوره دکتری تفاوت آشکاری وجود داد. داوطلب به شخصی گفته می‌شود که متقاضی ورود به مقطع دکتری است و دانشجو کسی که مرحله ورودی را با موفقیت طی کرده و وارد این مرحله شده است و تبصره ماده ۷۰ از قانون جامع خدمات رسانی مربوط به داوطلبان دکتری می‌باشد و حکم تبصره ذیل ماده ۷۰ به نمره اکتسابی ایثارگران در حین تحصیل سرایت ندارد. آزمون زبان بخشی از آزمون ورودی نیست بلکه شرط لازم برای شرکت در آزمون جامع دکتری است و در طول آن یک درس محسوب می‌گردد و شاکی محترم نمی‌تواند ادعایی کند که کافی است فقط ۷۰ درصد نمره آخرین نفر را داشته باشد و در جهت مساعدت با آقای روزی طلب در جلسه مورخ ۲۶/‏۱۲/‏۹۶‬ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مقرر گردید نامبرده گواهی زبان عمومی را تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ارئه نماید و این صحیح نیست که اگر کسی نمی‌تواند از عهده یک درس برآید اصل و اساس آن درس را از بین ببرد و صورت مسأله را پاک نماید و خواسته شاکی با هیچیک از مقررات و قوانین در تعارض نمی‌باشد و رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.

با توجه به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بر عدم ابطال مصوبات مورد اعتراض، به شرح آتی اقدام به صدور رأی شد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

در خصوص درخواست ابطال بند ۱۵-۶ صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه تهران (پردیس ارس) که حسب آن دانشجویانی که خارج از آزمون سازمان سنجش در دانشگاه پذیرفته شده‌اند ملزم به شرکت در آزمون زبان عمومی و ارائه مدرک قبولی هستند. از آنجا که مفاد ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد سهمیه ورودی دوره دکتری تخصصی به همسران و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و … و همچنین تبصره آن، همچنان که در این تبصره تصریح شده است ناظر به آزمون‌های ورودی به دوره‌های دکتری است و منصرف از آزمون‌های ضمنی یا پایان دوره‌های تحصیلی است. بر این اساس مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با این ماده نداشته و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. / ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری