پیرو بخشنامۀ شمارۀ ۲۴۹۶۴۰ /۱۱۱ مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۱۳۹۴‬ به استحضار می‌رسد: درخصوص ممنوعیت تغییر نشان و علامت و آرم رسمی دانشگاه تهران

به موجب بخشنامه شماره ۸۱۸۰۵۷۳ ریاست محترم دانشگاه تهران به تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۰:

 

با سلام و احترام

پیرو بخشنامۀ شمارۀ ۲۴۹۶۴۰ /۱۱۱ مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۱۳۹۴‬ به استحضار می‌رسد:

هر گونه تغییر در نشان و آرم و لوگوی دانشگاه تهران که علامت رسمی دانشگاه و مشخصه ملی و بین المللی دانشگاه است به شرح پیوست، یا حتی اقتباس یا الهام گرفتن از آن برای تولید نشانی دیگر یا حتی تغییر رنگ آن، از سوی پردیس‌ها، دانشکده‌ها، مؤسسات وابسته و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه در سربرگ، مهر، پاکت نامه و تابلو یا فضای مجازی و سایت اطلاع رسانی ممنوع است و کلیه واحدهای زیر مجموعه دانشگاه مکلفند از آرم دانشگاه تهران که مورد حمایت قانون است، به همراه ذکر نام واحد مربوط در زیر آن، استفاده نمایند.

چنانچه هر یک از واحدها در نشان و آرم و لوگوی دانشگاه تغییر ایجاد کرده‌اند و یا از مشخصه دیگری غیر از آرم و لوگو و نشان رسمی دانشگاه تهران استفاده می‌نمایند، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استفاده از آن به کلی (خواه همزمان با نشان دانشگاه و خواه به تنهایی) ممنوع است و هر یک از واحدهایی که مبادرت به ثبت چنین علامتی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری ثبت نموده‌اند، باید از ادامه فعالیت با آن خودداری نمایند و از این گونه علامت، در راستای یکپارچگی دانشگاه تهران و ترویج برند اصلی و رسمی دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی، عملاً و رسماً اعراض کنند و نتیجه را ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به اداره کل حوزه ریاست و اداره کل امور حقوقی دانشگاه اعلام نمایند.

تاکید می‌گردد هیچیک از مقامات دانشگاه مجاز به صدور مجوز تغییر در آرم و نشان و لوگوی رسمی دانشگاه تهران نیست و اداره کل امور حقوقی دانشگاه مسئول حسن اجرای این بخشنامه است.