عدم اعمال تخفیف در هنگام اجاره املاک دانشگاه

باسلام

احتراماً، با عنایت به مکاتبات و ایرادات وارده از سوی سازمان محترم بازرسی کل کشور پیرامون وضعیت ساختمان‌های استیجاری، کلیه واحدهای دانشگاه تهران که املاک دانشگاه، اعم از مسکونی، تجاری و غیره را به اعضا محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه و یا به اشخاص حقوقی و حقیقی خارج از دانشگاه، اجاره می‌دهند از دادن هرگونه تخفیف خودداری نمایند. ملاک در تعیین اجاره بها، اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و رعایت آئین نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه است.

در تکمیل بخشنامه شماره ۱۸۲۷۲۶/۱۵۱ مورخ ۰۶/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ در خصوص ممنوعیت اعطای تخفیف به اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه تهران در انعقاد قراردادهای اجاره، تاکید می‌گردد،

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۸ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران، اجاره املاک دانشگاه باید از طریق مزایده انجام شود، مستند به بند ۶ تبصره ۳ ماده ۱ «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب سال ۱۳۳۷» کلیه کارکنان دانشگاه اعم از عضو هیأت علمی، کارمند و سایر اشخاص مندرج در این قانون از شرکت در مزایده ممنوع بوده و با توجه به این ممنوعیت، انعقاد قرارداد اجاره با اشخاص موضوع این ماده نیز خلاف قانون است.