لزوم نظارت و تأیید قراردادها و پیمان‌ها از سوی اداره کل امور حقوقی

 

با سلام و احترام

 

پیرو بخشنامه پیشین این اداره کل، مبنی بر لزوم نظارت و تأیید قراردادها و پیمان‌ها از سوی اداره کل امور حقوقی که مجدداً یادآوری و تاکید می‌شود، توجه به نکات زیر در انعقاد قراردادها الزامی است:

 

۱- با توجه به ابهام‌های ایجاد شده برای مراجع قضائی، در خصوص شخصیت حقوقی امضا کننده قراردادهای مربوط به دانشگاه تهران، درباره نحوه درج نام واحدهای تابعه دانشگاه به عنوان یکی از طرفین قرارداد، ضرورت دارد در متن قرارداد واحدهای تابعه چنین مرقوم شود:

 

«دانشگاه تهران به نمایندگی آقای / خانم................ به عنوان.............رئیس پردیس / دانشکده / معاونت / مؤسسه / مرکز / …»

 

۲- با توجه به اینکه بر اساس مجوز تفویض شده از سوی رئیس محترم دانشگاه، اختیارات مدیران و رؤسای پردیس / دانشکده / معاونت / مؤسسه / مرکز، برای انعقاد قرارداد دارای سقف معینی است، ضرورت دارد، مقامات مذکور در هنگام امضا قرارداد، به حدود اختیارات خود توجه داشته و چنانچه مبلغ قرارداد بیش از حدود اختیارات وی باشد، امضای قرارداد را به مقام صلاحیت دار احاله نماید.

 

۳- ضرورت دارد، همزمان با امضای قرارداد، تضمین پیش‌پرداخت (در صورت دریافت پیش‌پرداخت از سوی طرف قرارداد) و تضمین اجرای تعهدات به شرح مندرج در آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران و اصلاحات آن، از طرف قرارداد اخذ شده و شماره و نوع تضمین در متن قرارداد ذکر شود.

 

۴- در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی طرف مقابل و یا حدوث هر گونه اختلاف، ضرورت دارد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه مراتب را به قید فوریت به اداره کل امور حقوقی اعلام نموده و جهت پیشگیری از تضییع حقوق دانشگاه، از انجام هر گونه مکاتبه، امضای صورتجلسه و یا هر گونه توافق با طرف قرارداد، بدون اظهارنظر کتبی این اداره کل خودداری شود.