اطلاعیه‌ها

رای به رد شکایت شاکی در تقاضای ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران

رد تقاضای ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران با رای دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی: تقاضای ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران با دفاع مدیریت حقوقی دانشگاه تهران رد شد

ادامه مطلب

خط مشی شورای سیاست گذاری و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات

خط مشی شورای سیاست گذاری و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات پس از نقد و بررسی متعدد در شورای راهبری و سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه, شورای فرهنگی دانشگاه و جلسات مشورتی با کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی در نهایت با رویکردی اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه و سلامت محور و با التزام به قوانین مرتبط موجود، نهایتاً در تاریخ ۰۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ در جلسه هیئت رئیسه محترم دانشگاه مطرح و تصویب گردید.

ادامه مطلب