اخبار

انتصاب دکتر حسن محسنی به عضویت در کمیسیون حقوقی اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه

انتصاب دکتر حسن محسنی به عضویت در کمیسیون حقوقی اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه

به موجب حکمی از طرف حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق، دکتر حسن محسنی در کمیسیون حقوقی اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه برای مدت یکسال منصوب شد.