ارزش استخدامی مدرک دانش آموختگی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاه‏های دولتی برابر است

ارزش استخدامی مدارک دانشگاه‏های سراسری و آزاد

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی عام، مدرک تحصیلی، ارزش استخدامی، برابری، استخدام، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه دولتی، دانشگاه، عدالت استخدامی، مدرک، تبعیض ناروا
مرجع صدور: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:

ارزش استخدامی مدرک دانش آموختگی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاه‏های دولتی برابر است

مستندات بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی بخشنامه ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۸۵‬ وزارت نفت رأی وحدت رویه ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۹/‏۱۱/‏۸۶‬
تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۳۰۷

رای بدوی

 

رای دیوان

به موجب محتویات و مندرجات پرونده، شاکیه در شکایت خود علیه مشتکی‏عنه، خواستار الزام شرکت مذکور به تثبیت شرایط نخبگی در مورد خود با استناد به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخه ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۸۵‬ وزارت نفت و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۰۹/‏۱۱/‏۱۳۸۶‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و شرکت مشتکی‏عنه در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده که هرگونه اقدام در مورد دستورالعمل‏های صادره درباره ممتازین شرکت‏های فرعی … به منظور بهره برداری از مزایای ممتازی، منوط به انجام آن از سوی مسئولین محترم نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران و ستاد وزارت نفت می‏باشد که پس از انجام مراتب فوق جهت اقدامات بعدی به شرکت‏های فرعی اعلام می‏گردد. ضمناً حسب بند ۲-۱-۶ دستورالعمل شماره ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخه ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۸۵‬ افراد با معدل کل ۱۷ برای رشته‏های فنی و حداقل ۱۸ برای سایر رشته‏ها در مقطع کارشناسی نخبه محسوب می‏شوند و دستورالعمل اجرایی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی مبنی بر پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه‏های آزاد اسلامی حایز معدل تعیین شده، مشمول برخورداری از مزایای نخبگی نخواهد شد. حالیه با توجه به مراتب فوق و بررسی دلایل و مستندات ارایه شده ملاحظه می‏شود که شاکیه فارغ التحصیل کارشناس حقوق قضایی با معدل ۲۳/۱۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می‏باشد و از طرفی بند شش مورد استناد مشتکی‏عنه به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۰۹/‏۱۱/‏۸۶‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و به موجب رأی وحدت رویه مذکور مقرر گردیده همان طوری که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخه ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۸۵‬ هیأت مذکور نیز آمده، عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی که موجبات محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه مذکور را در شرایط مساوی با فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی فراهم می‏سازد، امری از مصادیق تبعیض ناروا است که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز ناروا شمرده شده است. بنابراین پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن در روزنامه رسمی با عدم ارسال دستورالعمل اجرایی آن از طرف هر وزارتخانه ای به واحدها و سازمانها و شرکت‏های تابعه می‏تواند موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم نموده و عدم استفاده شاکی مذکور از مزایای نخبگی، موضوع بند ۲ مقررات و دستورالعمل استخدامی و اداری شرکت ملی نفت نخواهد بود. حالیه با توجه به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.