اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها تحت مقررات استخدامی خاص بوده و از شمول قوانین استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی خارج هستند

مقررات استخدامی خاص اعضای هیأت علمی

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی خاص، عضو هیأت علمی، دانشگاه، تبدیل وضعیت، استخدام رسمی، هیأت علمی، تشریفات قانونی
مرجع صدور: شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:

اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها تحت مقررات استخدامی خاص بوده و از شمول قوانین استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی خارج هستند.

مستندات ماده ۱۴ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ماده ۲ قانون استخدام کشوری ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی ماده ۹ دستورالعمل نحوه بررسی صلاحیت عمومی و علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه‏های علوم پزشکی مصوب ۶۸
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۸۳

رای بدوی

 

رای دیوان

افرادی که در اجرای قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱/۳/۶۷ به‌عنوان عضو هیأت علمی به کار گمارده می‏شوند و یا برای کسب تخصص در یکی از رشته‏های مورد نیاز دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل خواهند داد، استخدام آنان طبق ماده ۱۴ این قانون به صورت رسمی آزمایشی است و بر اساس ماده ۹ دستورالعمل نحوه بررسی صلاحیت عمومی و علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه‏های علوم پزشکی مصوب ۶۸، صدور حکم رسمی قطعی برای این افراد منوط به انجام کلیه تعهدات موضوع قانون نحوه تأمین اعضای هیأت علمی مصوب ۶۵ و آیین‌نامه اجرایی آن خواهند بود و عضو هیأت علمی اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی از دایره شمول مقررات قانون استخدام کشوری به موجب ماده ۲ و از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده ۱۱۷ خارج است و با خروج از این قوانین، از شمول ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی مصوب ۶۶ نیز خارج می‏گردد و لذا استناد شعبه بدوی به ماده ۷ قانون مذکور جهت تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از حیث انطباق با موازین قانونی فوق‏الذکر مخدوش بوده و چنانچه عضو هیأت علمی خواستار تبدیل وضعیت باشد می‏تواند با توجه به ماده ۸ شرایط اختصاصی ورود به خدمت و تغییر مرتبه آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ ۰۹/‏۱۱/‏۷۳‬ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از کسب نظر موافق هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید نهایی هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روال قانونی تقاضای خود را مطرح نماید و چنانچه به رأی و نظر مراجع ذیصلاح در مخالفت با تبدیل وضعیت معترض باشد، در آن صورت نیز با اقامه دعوی در دیوان، موضوع قابل بررسی [است] و بدون جری این تشریقات قانونی اقامه دعوی در دیوان جهت تبدیل وضعیت از وجاهت قانونی برخوردار نمی‏باشد و رأی شعبه بدوی که بدون لحاظ جهات فوق‏الذکر خواسته شاکی با انطباق با قانون غیر مرتبط مورد پذیرش قرار داده، از حیث انطباق با موازین حاکم بر تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی مخدوش است و لذا ضمن نقض دادنامه شماره… شعبه ۸ بدوی، قرار رد شکایت با استناد به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی شریعت فر دلاوری درزی رامندی

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.