اخبار

گزارش نشان دانشگاه

گزارش نشان دانشگاه

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در باره حفاظت و نگهداری سه گانه نام ،سردر و نشان دانشگاه تهران ، پس از گزارش به شورای دانشگاه در تاریخ ششم مرداد ماه سال هزار و چهارصد، ...

قنات دانشگاه (جلالیه سابق )

قنات دانشگاه (جلالیه سابق )

جناب آقای دکتر محسنی مدیر کل اداره حقوقی به همراه آقای پیکرستان معادن این اداره کل در تاریخ ۱۹ مرداد ماه از قنات دانشگاه تهران بازدید کردند

سلسله گفت‌وگوهای دانشگاه بدون دخانیات -۳

سلسله گفت‌وگوهای دانشگاه بدون دخانیات -۳

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران: اندیشه دانشگاه بدون دخانیات مقدمه‌ای برای داشتن جامعه بدون دخانیات است / بر اساس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم‌انگارانه به مصرف دخانیات شده است / دانشگاه هم می‌تواند ...