اخبار - آرشیو

سلسله گفت‌وگوهای دانشگاه بدون دخانیات -۳

سلسله گفت‌وگوهای دانشگاه بدون دخانیات -۳

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران: اندیشه دانشگاه بدون دخانیات مقدمه‌ای برای داشتن جامعه بدون دخانیات است / بر اساس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم‌انگارانه به مصرف دخانیات شده است / دانشگاه هم می‌تواند ...